Thời gian là một nghệ thuật gia vĩ đại nhất, nó công bằng và không ích kỷ, dù bạn nghèo hay giàu thì mỗi ngày vẫn luôn chỉ có 24 giờ cho bạn.

Tháng 04 năm 2021
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
  Sự kiện giới thiệu
  Thời gian dậy sớm

  Tham gia

  Có thể chia 210,644,886 ₫

  Mỗi ngày 05:00-07:00

  Thời gian ăn trưa

  Tham gia

  Có thể chia 158,215,619 ₫

  Mỗi ngày 11:00-12:00

  Thời gian ăn tối

  Tham gia

  Có thể chia 350,055,442 ₫

  Mỗi ngày 17:00-18:00

  Thời gian vận động

  Tham gia

  Có thể chia 215,231,138 ₫

  Mỗi ngày 19:00-20:00

  Thời gian đọc sách

  Tham gia

  Có thể chia 249,860,406 ₫

  Mỗi ngày 20:30-21:30

  Thời gian ngủ sớm

  Tham gia

  Có thể chia 196,809,484 ₫

  Mỗi ngày 22:00-23:00

  CSKH trực